Ana Markotić, prof. angl.

Projektna sodelavka in vodja programa ANGLIA SI

Ana je učiteljica Angleščine in tehnike v drugi in tretji triadi. Na Inštitutu IVIZ skrbi za mrežo ANGLIA Slovenija, koordinira slovenski del projekta HI5!, organizira poletno šolo in tečaje angleščine.

 

Ana je vpeta tudi v EU projekte in sicer je vsebinski vodja projekta ICARO (E+, KA2), v okviru katerega izvaja aktivnosti za preprečevanja nasilja med mladimi.

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn App Icon
  • Pinterest Classic

S pošiljanjem podatka ste seznanjeni s splošnimi pogoji, specifičnimi nameni uporabe in vašimi pravicami glede uporabe osebnih podatkov.

IVIZ - Inštitut za raziskovanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju

Opekarna  28a, 1420 Trbovlje

IBAN: SI 56 61000-0010182631

DŠ: 51773597

REG. ŠT.  6803938000

Naroči se na novice.