ANGLIA EXAMINATIONS, mednarodno priznani izpiti iz angleščine kot tujega jezika, so primerni za:

 Posameznike,  ki si želijo mednarodno potrdilo o znanju angleščine - za potrebe zaposlitve oz. karierne poti;

Dijake, ki ne opravljajo splošne mature in tako ne prejmejo potrdila o znanju jezika s strani MIZŠ;

Dijake in študente, ki si želijo na študij v tujino in potrebujejo ustrezno dokazilo o znanju jezika (seznam univerz, ki priznavajo ANGLIA EXAMINATIONS);

Učitelje, ki želijo obogatiti znanje angleščine in si pridobiti 3 točke.

 

(po 22. členu Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, strokovno osebje z opravljenim mednarodno priznanim certifikatom prejme 3 točke napredovanja.)

Dobro je vedeti:

Anglia izpite (Anglia examinations England), ki jih pripravlja in ocenjuje Chichester College Anglija, priznavajo delodajalci ter večina svetovnih Univerz in višjih šol in so revidirani s strani AIM AWARDS.

  • Seznam (le nekaterih) svetovnih univerz, ki priznavajo ANGLIA IZPIT:

      https://www.anglia.org/list-of-universities

  • Akreditacija AIM: 

      https://www.anglia.org/aim-awards

  • Vsi ANGLIA izpiti v Sloveniji se pišejo na enak datum kot drugje po svetu in so najkasneje naslednji dan poslani v Chichester College v Anglijo, kjer so tudi ocenjeni. Po šestih tednih kandidati, ki so uspešno opravili izpit, prejmejo certifikat.

V Sloveniji imamo trenutno 1 izobraženega ustnega ocenjevalca, v procesu izobraževanja in usposabljanja jih je še 8. Izobraževanje bodo zaključili v decembru 2017.

CENIK IZPITOV 2017/ 18

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn App Icon
  • Pinterest Classic

S pošiljanjem podatka ste seznanjeni s splošnimi pogoji, specifičnimi nameni uporabe in vašimi pravicami glede uporabe osebnih podatkov.

IVIZ - Inštitut za raziskovanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju

Opekarna  28a, 1420 Trbovlje

IBAN: SI 56 61000-0010182631

DŠ: 51773597

REG. ŠT.  6803938000

Naroči se na novice.