Projekt se bo izvajal preko naslednjih aktivnosti:

- prva dejavnost je predhodna raziskava za opredelitev glavnih dejavnikov, ki v gostiteljski skupnosti vplivajo na čustveno razsežnost priseljenih žensk in otrok ter ovirajo njihovo vključenost v družbo;

- druga dejavnost je izvedba izobraževalnih delavnic in seminarjev za ženske in otroke kot del izobraževalnega program za pridobivanje ključne kompetence za socialno vključenost in dobro počutje preko Skupinskega Stripovskega Pripovedovanje. Metoda bo oblikovana na podlagi rezultatov raziskave.

 

Pridobivanje ključnih kompetenc bo osredotočeno predvsem na naslednja področja:

 

a) mehke veščine za socialno vključenost in dobro počutje;

 

b) dostop do ključnih informacij, kot so socialne storitve (vključno s spletnimi storitvami in mediji kot virom informacij) ter pravice in odgovornosti, ki jih vsak prebivalec določene države ima; izboljšanje družinsko-šolskih odnosov (s pripravo jasnih informacij o šolskem sistemu, njegovi organizaciji in strukturi, ki je pogosto zaznavano kot tiho znanja omejeno izključno na domačine).

Za izvajanje delavnic Skupinskega Stripovskega Pripovedovanje bodo oblikovalci metode vodili 5 dnevno izobraževanje, katerega se bo udeležilo 5 kandidatov (trenerji, strokovnjaki, socialni delavci, učitelji) iz vsake države partnerstva. Izobraževanje o metodi se bo izvajalo konec novembra oz. začetek decembra 2017 na Nizozemskem. 

 

BONDS - Booster the emotional dimension of social inclusion for immigrant mothers and children

 

Cilj evropskega projekta BONDS - Booster the emotional dimension of social inclusion for immigrant mothers and children  je oblikovati in razviti inovativen program usposabljanja za priseljenske matere in otroke, s poudarkom na pridobivanju ključnih kompetenc za lažje socialno vključevanje in dobro počutje s pomočjo metodologije Skupinskega Stripovskega Pripovedovanje (Collaborative Comics Storytelling)

Natančneje bo program namenjen pridobivanju mehkih veščin ter jezikovnih, kulturnih, socialnih in državljanskih kompetenc z izkoriščanjem čustvene razsežnosti usposabljanja. Te sposobnosti bodo omogočale dostop do informacij o socialnih storitvah ter pravicah in dolžnostih v posamezni državi, kar je ključnega pomena za resnično socialno vključenost v skupnost države gostiteljice.