Learn & Play: Home Edition

Learn & Play: Home Edition projekt financira program Erasmus+ za šolsko izobraževanje. Izvajati se je začel marca 2021. Vključuje partnerje iz Nizozemske, Španije, Slovenije in Latvija.

 

Sprememba v izobraževanju, ki jo je prinesla pandemija COVID19, uvaja spremembe v pedagoški praksi in od učiteljev in strokovnih delavcev zahteva, da se naučijo novih načinov načrtovanja in izvajanja pouka. Ta zgodovinski digitalni premik je presenetil večino ustanov in strokovnih delavcev zlasti na področju osnovnošolskega izobraževanja. Kot odziv na nastalo situacijo je Erasmus+ program takoj usmeril svoj fokus na intervencije, ki na učitelje in druge pedagoške delavce prenašajo znanja in veščine za hitro prilagoditev digitalnemu izobraževanju učencev.

In prav za ta namen je bil osnovan tudi projekt Learn & Play: Home Edition.

 

Partnerji projekta bodo namreč pod njegovim okriljem oblikovali nabor dejavnosti in izobraževalnih iger za digitalno uporabo, ki ustrezajo potrebam osnovnošolskih učiteljev. Nabor izobraževalnih orodij in digitaliziranih iger se bo osredotočil na razvoj mehkih veščin, čustvene inteligence in čustvene vzdržljivosti pri ciljni skupini učencev, starih od 6 do 11 let.

 

Projekt Learn & Play: Home Edition sloni na t.i. »Igrifikaciji« (Angl. Gamification) kot odgovoru na potrebe, ki so jih partnerji opredelili v raziskovalni fazi projekta, kjer so določili okvir delovanja za razvoj učnih dejavnosti in njihovo digitalizacijo. Izhajajoč iz teoretičnega pristopa pozitivne psihologije bo konzorcij raziskal, katere so ključne mehke spretnosti za celovit in zdrav razvoj učencev, pa tudi tiste, za katere obstaja največje tveganje, da bodo zaradi digitalne revolucije in sprememb v izobraževanju ostale v ozadju.

 

To je partnerjem omogočilo identifikacijo vrste kompetenc, ki so danes izjemno pomembne in na katerih bo temeljila zbirka orodij in digitaliziranih izobraževalnih iger. Projekt bo poskušal pomagati izobraževalnim sistemom pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša nenadni prehod na spletno učenje in učenje na daljavo, vključno s podporo učiteljem pri oblikovanju digitalnih orodij in zagotavljanju, da se v tem obdobju pri učencih še naprej razvijajo mehke spretnosti. Poleg tega želi projekt oblikovati izobraževalne digitalne igre, ki jih je mogoče vključiti v že obstoječe šolske platforme, in s tem prispevati k večji privlačnosti orodij e-učenja za učence.

 

Projekt stremi k ohranjanju kontinuitete razvoja mehkih veščin in transverzalnih kompetenc pri učencih, starih od 6 do 11 let, v času digitalne revolucije ter opolnomočenju učiteljev pri oblikovanju in izvajanju bolj privlačnih in učinkovitih digitalnih dejavnosti e-učenja. Zato bo projekt razvil digitalna orodja z uporabo »igrifikacije«, namenjena zagotavljanju kakovostnega in celostnega izobraževanja prek spletnih/virtualnih sredstev, in bo vključeval dejavnosti usposabljanja za učitelje, prek katerih se bodo učitelji seznanili s takšnimi pedagoškimi pristopi in samimi orodji.

 

Prenos rezultatov projekta v sektor formalnega izobraževanja je ključnega pomena za trajnost projekta. Zato želijo partnerji zagotoviti praktične operativne digitalne igre, ki bodo intuitivne in bodo temeljile na spletnih platformah, ki jih učitelji že poznajo in uporabljajo.

 

V projekt Learn & Play bodo vključene 4 nevladne organizacije in njihovo osebje ter:

40 učiteljev, ki bodo sodelovali v raziskovalni fazi;

20 učiteljev in vzgojiteljev, ki se bodo usposabljali za dejavnost;

180 učencev, starih od 6 do 11 let, ki bo prek digitalnih iger razvijala mehke veščine in transverzalne kompetence;

 

Zbrano znanje in razvita metodologija projekta bosta prispevala k nacionalnim in evropskim prizadevanjem na področju inovacij pedagogike v osnovni šoli, saj predlagata model, v katerega je mogoče vključiti transverzalne spretnosti v skladu z digitalnim premikom s pomočjo »igrifikacije« in celostnega pristopa k e-učenju.

logo_final_edited.jpg