Gib za 2   je skupinska vadba za otroke in starše, na kateri:

  • razvijamo motorične sposobnosti otrok;

  • starše spoznamo metodiko športne vzgoje;

  • privzgajamo skrb za zdravje s pomočjo športa;

  • krepimo skupinsko/družinsko dinamiko;

  • prijetno in koristno preživljamo dragocen družinski čas.

MALA GIMNASTIKA (4+)

TELOVADKO  (3-4 let)

KOBACAJKO (2-3 let)

Z igro in skrbno načrtovanim aktivnostim prilagojenim starosti, vaš otrok usvaja začetne športno-gibalne prvine, razvija naravne oblike gibanja, odnos do gibanja, krepi motoriko, gibljivost in druge spretnosti kot npr. orientacija po prostoru in vključevanje v skupino.

Na bazi igre so vaje "TELOVADKOTA" zastavljene tako, da ugajajo potrebam 4-, 5- in tudi še 6-letnikom. Pedagoško in strokovno pripravljene urice popestrimo z elementarnimi igrami, lahkimi gimnastičnimi vajami in izvirnimi vajami s starši. 

Vadba je primerna za otroke, ki so že obiskali telovadbo oz. tiste, ki se želijo srečati z nekaterimi gimnastičnimi vajami (npr. preval, naprej, nazaj, sveča, stoja, premet v stran, ipd.). 

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn App Icon
  • Pinterest Classic

S pošiljanjem podatka ste seznanjeni s splošnimi pogoji, specifičnimi nameni uporabe in vašimi pravicami glede uporabe osebnih podatkov.

IVIZ - Inštitut za raziskovanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju

Opekarna  28a, 1420 Trbovlje

IBAN: SI 56 61000-0010182631

DŠ: 51773597

REG. ŠT.  6803938000

Naroči se na novice.