13921132_10153819739352864_7940384406482

Ivana Majcen, prof. rp. in raziskovalka
IVIZ ustanoviteljica 

E: ivana.majcen@guest.arnes.si
T: 040 172 539

Ivana je učiteljica razrednega pouka na OŠ Tončke Čeč v Trbovljah, z večletnimi izkušnjami na področju pedagogike ter znanstvenimi referencami na področju raziskovanja medkulturnosti. Je prejemnica Prešernove nagrade za dipl. delo Interkulturna pedagogika v formalnih rešitvah šolskih sistemov in v stališčih osnovnošolskih učiteljev: primerjava Slovenije in Švedske.

 

Ivana je ustanoviteljica IVIZ-a in:

- Predavateljica predmeta Matematika za otroke na programu "pomočnik vzgojitelja" na ZLU;

- Izvajalka nacionalnih in mednarodnih predavanj, delavnic, seminarjev na področju   medkulturnosti (PRiMIERA COURSES);

- Avtorica strokovnih člankov in priročnikov za učitelje na področju medkulturnosti;

- Učiteljica zgodnjega poučevanja tujega jezika angleščina;

- Doktorska študentka na Pef LJ na smeri Eduacijskih ved in izobraževanja učiteljev

Osebna bibliografija (SICRIS)