PARTNERSTVO ZA POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA

Pri projektu »Partnerstvo za pospeševanje podjetništva« sodelujejo trije partnerji – vodilni partner - podjetje BIRO ZUPAN d.o.o., partner 1 - Razvojna regionalna agencija Zasavje in partner 2 - Inštitut za raziskovanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju – IVIZ. 

Namen operacije je na enem mestu združiti vzpodbujanje mladih za podjetniško razmišljanje, nudenje ustreznega dodatnega izobraževanja, pomoč v začetni podjetniški fazi in nadaljnjo spremljanje poslovanja zainteresiranih udeležencev. V nadaljevanju je namen operacije nuditi dodatna izpopolnjevanja in nudenja dodatnih aktivnosti – vodenje lesenih aktivnosti v smislu zdravega načina življena, druženja in organizacije različnih dogodkov.

Osnovna ideja vseh treh partnerjev je bila, da se lahko njihovo delo poveže in nadgradi, s tem se aktivirajo njihove proste kapacitete in razširi, oziroma nadgradi dejavnost. S širšim spektrom dejavnosti, prilagojenim uporabnikom, se stabilizira položaj posameznega partnerja in dopolni ponudba na trgu.

Število operacij in cilji so:

  • Kratkoročno - urediti ustrezne prostore in opremo, v okviru  katerih bo mogoče                                                                                                           združiti aktivnosti podjetništva, izobraževanja in telesnih aktivnosti za zdrav življenjski slog.

  • Dolgoročno - pritegniti zainteresirane podjetnike začetnike, da se vključijo

  • v sistem souporabe poslovnih prostorov (coworking) z namenom izmenjave novih,                                                                                           kreativnih idej in izvedbe skupnih projektov. 

  • Nadaljnji cilj je vzpodbujanje podjetniškega razmišljanja že pri otrocih in mladih ter                                                                                izpopolnjevanje podjetnikov z organizacijo izobraževanj in delavnic. 

  • Ob tem pa tudi vključevanje telesnih aktivnosti v vsakdan otrok in odraslih,                                                                                                                     v okviru delovnega časa in po njem, ter s tem izboljševanje kakovosti življenja. 

  • Ter v končni fazi širitev aktivnosti na čim širši krog ljudi.

                                                                                                                                                                  www.eu-skladi.si

Gre za eno novo operacijo, v katero sta vključena še dva partnerja. V okviru te operacije pa se bodo izvajali različni programi.

Ciljne skupine, katerim je operacija namenjena so podjetniki začetniki, z nudenjem osnovnih prostorov, ter tisti, ki želijo ali potrebujejo podporo. Otroci, mladostniki in odrasli z željo in potrebo po do dodatnem jezikovnem in drugem izobraževanju, povezanim z njihovim delom ali življenjskim slogom. Potem otroci, mladostniki in odrasli z željo in potrebo po aktivnem izkoriščanju prostega časa, zaradi povečevanja gibalnih sposobnosti in skrbi za zdravje. Ter ne nazadnje ostali zainteresirani posamezniki, ranljive skupine – brezposelni ali starejši iskalci zaposlitve – z organiziranjem dela ali pomoči pri delu drugim udeležencem in podjetnikom.

Število novo ustvarjenih delovnih mest:

V okviru projekta bo potrebna dodatna zaposlitev 1 delavca na delovnem mestu administrator, ki bo koordiniral izvajanje programov, uporabo razpoložljivih prostorov in opreme ter nudil osnovno administrativno pomoč udeležencem, oziroma podjetnikom, ki bodo v okviru souporabe prostorov koristili možnost administrativne in strokovne pomoči pri izvajanju njihovih poslovnih aktivnosti.

 

Trajnostni učinek operacije:

 

Operacija bo imela trajnostni učinek z zagotovitvijo novih prostorov za izvajanje vseh predvidenih aktivnosti, skupaj z opremo ter z odprtjem novega delovnega mesta. 

LAS.png
LAS.png
logo.jpg
RRA.jpg