Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v letu 2015 v okviru svoje blagovne znamke Mladim se dogaja pričela z izvajanjem novega programa, ki naj bi predstavljal podlago za sistematično spodbujanje sodelovanja mladih s podjetji. Namen projekta Izzivi mladim je mlade med 15. in 29. letom starosti spodbuditi k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj, podjetjem pa dati možnost pridobitve novih, svežih idej za rešitev njihovega izziva.

 

Skozi celo leto se bodo pod okriljem agencije in v sodelovanju s podjetji po vsej Sloveniji odvijale intenzivne enotedenske strokovno vodene podjetniško-inovacijske delavnice.Sestavljene bodo iz dveh sklopov: v prvem bodo mladim predstavljene metode spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti, v drugem pa bodo predstavniki podjetij predstavili problematiko in izzive, s katerimi se srečujejo v okviru svojega poslovanja. Sledilo bo skupinsko delo mladih na pripravi celovitih poslovnih modelov, pri čemer jim bodo v pomoč tudi predstavniki podjetij kot mentorji. Rešitve timov bodo predstavljene vsem udeležencem delavnice, v zaključnem delu bodo imeli mladi individualne pogovore s predstavniki podjetij in se dogovorili za morebitna nadaljnja sodelovanja.

 

Mladi se bodo na delavnicah ukvarjali z dejanskimi izzivi podjetij in z iskanjem svežih, inovativnih rešitev pridobivali nova znanja, praktične izkušnje in spretnosti ter imeli možnost navezati stik s podjetji, ki lahko v prihodnje postanejo njihovi delodajalci. Sodelujoča podjetja bodo z vključevanjem mladih v reševanje svoje problematike, ki prinašajo novo energijo, svež pogled in neobremenjeno ustvarjalnost in podjetnost, prišla do povsem novih rešitev, obenem pa na ta način mlade tudi preizkusila pred morebitnim dolgoročnejšim sodelovanjem.

 

Podjetja s sodelovanjem v projektu pridobijo:

  • na trgu preverjeno idejno rešitev konkretnega izziva svojega podjetja,

  • celovito izkušnjo inoviranja poslovnih modelov od evidentiranja razlikovalnih kompetenc in definiranja ambicioznih izzivov, preko samega inoviranja po sodobnih metodah, do ocenjevanja predstavljenih novih konceptov,

  • izkušnjo inoviranja poslovnih modelov za zaposlene, ki bodo spremljali mlade,

  • prepoznavanje novih perspektivnih kadrov.

 

Mladi s sodelovanjem v projektu pridobijo:

  • reševanje konkretnih izzivov prihodnosti, izkustveno učenje in usposabljanje za razvoj poslovnih modelov, inoviranje in predstavljanje konceptov,

  • mreženje z ostalimi udeleženci, predvsem pa s potencialnimi bodočimi delodajalci,

  • strokovno mentorstvo.

 

SPIRIT Slovenija k sodelovanju vabi dijake, študente, iskalce prve zaposlitve, brezposelne, skratka vse mlade med 15. in 29. letom. Udeležba v programu je brezplačna.

 

Mentorica iz INŠTITUTA IVIZ je Adela Trunkl.

 

Več informacij o samem projektu in prijava za sodelovanje na www.mladimsedogaja.si

(VIR: www.spiritslovenia.si)