DOMAČI PROJEKTI

1) MLADIM SE DOGAJA (V partnerstvu z AKTIVNIMI SLOVENSKIMI INOVATORJI in Agencijo SPIRIT)

 

2) PRESOČUST - ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKT ZA DRUŽBENO KORIST (V partnerstvu s Pedagoško fakulteto v Ljubljani in lokalnimi VIZ zavodi)

3) PRIMOKIZ INICIATIVA ​- Celostna podpora družinam z otroki do sedmega leta starosti (V partnerstvu s Pedagoškim Inštitutom in Občino Trbovlje)

Primokiz.png
MIZS_ESS_!.png
Unknown.png

2015-2016