Anglia tečaji vam omogočajo osvežitev znanja angleškega jezika oz. pripravo na ANGLIA izpir do ene od ravni (A1–C2) mednarodnega Anglia certifikata. Ravni znanja Anglia certifikata so skladne z uradno evropsko CEFR lestvico, zato je ta certifikat vnovčljiv pri vpisu na tuje univerze ali pri prijavi na delovna mesta v tujini oziroma tam, kjer je zahtevano dokazovanje znanja jezika.

Program je osnovan na tematikah, ki služijo kot izhodišče za bogatenje besedišča in razvijanje dveh vrst spretnosti: komunikacijskih spretnosti in spretnosti, potrebnih za samostojno usvajanje tujega jezika tudi po zaključku Anglia programa. Program zajema širok spekter področij jezikovnih spretnosti: govor, poslušanje, branje in pisanje s poudarkom na področju, ki ga udeleženec želi najbolj izpopolniti.

 

Program organiziramo na vaši lokaciji in je strnjen na 10 srečanj, 2 x tedensko (2 uri/srečanje).

Začetni program: A1 - A2+

Nadaljevalni program: B1 - C2

 

Cena 20-urnega tečaja: 175 EUR 

Cena tečaja vključuje gradivo in učbenik ANGLIA STEP T0.

Cena 40-urnega tečaja POSLOVNE ANGLEŠČINE: 350 EUR 

Cena tečaja NE vključuje učbenika ANGLIA STEP T0 (25 EUR).

Minimalno št. udeležencev je 4, maksimalno št. udeležencev je 8.

Tečaj izvajata Ana Mijanović, prof. ang., Zorica Matovič, prof. ang.

 

PRIJAVE in dodatne informacije na:

info@institut-iviz.org 

Po el. prijavi prejmete potrditveni mail in račun za tečaj, ki ga poravnate pred začetkom tečaja.

Za tečaje poslovne angleščine (A2+ - C2) nas kontaktirajte!